Aktualitások

-A szakmai vizsgák időpontjai:                                                                                        Írásbeli vizsga (11.A, 11.B, 13/14.Gt) – 2020. május 25., hétfő 8:00 óra      Gyakorlati vizsgák: 12.Gj – 2020. május 19., 13/14.Gt – 2020. május 27.                 11.A – 2020. május 28., 11.B – június 3.                                                                     *Felkészítés a gyakorlati vizsgára: 12.Gj – május 14., 11.A – május 20., 13/14.Gt – május 21.,   11.B-május 26.                                                                                     Az utolsó évfolyam sikeres befejezése után, a járványhelyzetre való tekintettel azok is megkezdhetik a vizsgát, akik nem rendelkeznek T-kategóriás jogosítvánnyal.

 

– Végleges felvételi rangsor a 2020/2021-es tanévre:

Hegesztő szakképző iskola:

Mezőgazdasági gépész szakképző iskola:

Mezőgazdasági gépésztechnikus:

 

Tisztelt Támogatók!

Köszönjük, hogy személyi jövedelemadója 1 %-ával támogatja iskolánk alapítványát!

Alapítványunk adatai:

Adószám: 18487576-1-07

Név: Seregélyesi Mezőgazdasági Gépész Szakképző Iskola Tanulóiért Alapítvány

Cím: 8111, Seregélyes Fő út 278

Számlaszám: 10970007-00000008-26700001

 

Kedves Diákok! Tisztelt Szülők!

Eltelt az első hét, amióta áttértünk a digitális távoktatás munkarendjére. Nagy öröm számunkra, hogy a kialakult helyzetre a tanulók és a pedagógusok jól reagáltak, lelkesen dolgoznak. Ezúton is köszönünk minden erőfeszítést.

Azonban a KRÉTA felületének nem elégséges működése és szolgáltatásai miatt 2020. március 23-tól, hétfőtől minden, iskolánk távoktatásban résztvevő pedagógusára és tanulójára nézve kötelező érvényűen bevezetjük a Google Classroom alkalmazás erre a célra kialakított intézményi felületének használatát. Az egységes felület használatát indokolja a diákok egységes tájékoztatása és számon kérhetősége a tanári módszertani szabadság megőrzése mellett.

Ennek előkészítéséhez és zavartalan működtetéséhez minden tanulónak szüksége lesz egy Google-fiókra, amelyen keresztül regisztrálni tud a Google Classroom alkalmazásra az osztályfőnökétől kapott kurzuskód segítségével, vagy ha e-mail címét elküldi az osztályfőnökének, ő „meghívja” a digitális osztályterembe.

A felület használatáról az alábbi rövid videóból sok információt megtudhattok:

https://www.youtube.com/watch?v=AwekqS1bn24&feature=emb_rel_pause&fbclid=IwAR16DzHsNktH7Qhbwdg_zorU1a7FyVDWspI10aBuyWNjkWXosN_7btrUU34

Mindez azt jelenti, hogy bár a kiadott tananyagot és feladatokat továbbra is regisztráljuk majd a KRÉTA-ban, az érdemi munka, maga az oktatás 2020. március 23-ától, hétfőtől a Google Classroom felületén folyik majd. Tehát a diákoknak is ott kell „jelen lenniük”, és kizárólag ott kell beküldeniük a feladatmegoldásaikat.

Akinek bármilyen kérdése van ezzel kapcsolatban, az kérjen segítséget, tájékoztatást osztályfőnökétől.

Mindenkinek további eredményes munkát és jó egészséget kívánunk!

Az Operatív Munkacsoport tagjai

***

ELJÁRÁSREND A TANTERMEN KÍVÜLI, DIGITÁLIS MUNKAREND ALKALMAZÁSÁRÓL

A Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Eötvös József Szakgimnáziuma, Szkközépiskolája és Kollégiumában

 Érvényes 2020. március 18-tól visszavonásig

 1. Pedagógusok munkavégzésének rendje, formái

Az intézmény pedagógusai – beleértve az óraadó tanárokat is – 2020. 03. 17-től otthoni munkavégzésben végzik pedagógusi munkájukat az alábbiak szerint:

 • a pedagógus az adott tanulócsoportban a heti óraszámának megfelelő digitális tananyagot dolgoz ki
 • a pedagógus ezt minden héten az erre a helyzetre kialakított beosztás (lásd lejjebb) szerinti napon eljuttatja/feltölti az adott tanulócsoport erre kialakított digitális felületére
 • ezzel egyidejűleg a pedagógus a KRÉTA rendszeren keresztül erről értesítést küld a tanulócsoport diákjainak
 • a digitális tananyag feltöltésének platformja a KRÉTA rendszer, illetve a Google Classroomon kialakított felület, amelynek használatához a tanulóknak Google-fiókkal kell rendelkezniük
 • az a pedagógus, akinek nem áll rendelkezésére a szükséges feltétel a feladat otthoni ellátására, az operatív munkacsoport tagjait tájékoztatva az iskolából is végezheti a tevékenységét
 1. A tantárgyfelosztás szerinti órarend helyett alkalmazandó tanrend
 • A fentiek alapján a közismereti és szakmai elméleti tantárgyak esetében a tantárgyi struktúra annyiban változik, hogy az egyes tantárgyak anyagát heti óraszám szerint tömbösítve kapják meg a tanulók.
 • A gyakorlati oktatás esetében a végzős tanulók az év végéig tervezett óraszámok 100%-át projektmunka keretében teljesítik, amely projektmunkát a gyakorlati oktatásvezető határoz meg, a diákok pedig digitális formában dokumentálnak. 
 • A nem végzős diákok gyakorlati képzését halasztjuk, és a rendes munkarend visszaállításakor tömbösítve pótolják majd be.
 1. A tanulók tanulmányi előrehaladása

Előrehaladás ellenőrzése, a beszámoltatás/értékelés formái, gyakorisága:

 • A tanulók előrehaladásának ellenőrzése és gyakoriságának megállapítása elsősorban a szaktanár feladata, a leadott tananyagnak megfelelő beszámoltatás/értékelés alkalmazásával.
 • Ezen felül, a különleges helyzet miatt, kiemelt szerepet kap az osztályfőnök, aki – azáltal, hogy a digitális felület egészét látja az osztályában – nyomon követi, ellenőrzi, elősegíti és támogatja a diákok folyamatos előrehaladását, szükség esetén jelzi az OMCS tagjainak a lemorzsolódás veszélyét. Heti rendszerességgel beszámol az OMCS tagjainak az osztálya haladásáról.
 • Az OMCS tagjai – mivel szintén jogosultsággal rendelkeznek a digitális felületek eléréséhez – az osztályfőnökökkel együttműködve ellenőrzik az egész folyamatot.
 • A diákok beszámoltatásának/értékelésének formái, rendje:
 • A nevelőtestület egyetértésével kialakított értékelési formák a következők: beadandó dolgozat, projektmunka, online és offline tesztek, feladatsorok, szóbeli felelet (videohívás), stb.
 • A tanulmányi követelmények teljesítése
 • Az évfolyam tanulmányi követelményeit az a tanuló teljesíti, aki a tantárgyanként kiadott számonkérő feladatok, különböző beszámoltatási formák legalább 75%-át teljesíti, és az így elért jegyeinek átlaga eléri a 2.00 értéket.
 • Annak a tanulónak, aki a fentiek közül valamelyik követelményt nem teljesíti, pótvizsga lehetőséget kell biztosítani, amelynek idejét és formáját a későbbiekben – a körülmények függvényében – határozzuk meg.
 1. A feladatellátás koordinálása és nyomon követése

A 2020. március 17-től életbe lépő különleges munkarend szerinti feladatellátás koordinálására és nyomon követésére az intézmény feladatellátási helyenként Operatív Munkacsoportot (OMCS) állít fel, amelynek tagjai:

Szokolné Szecső Tímea tagintézmény-vezető, Varsányiné Kozma Judit tagintézményvezető-helyettes, Menyhártné Gáspár Ildikó, Zách György.

Seregélyes, 2020. 03. 17.

Szokolné Szecső Tímea
tagintézmény-vezető

***

– Osztályaink beosztása a digitális távoktatás megvalósításához.
Nagyobb mérethez kattintson a képre.

***

Kedves Kollégisták!

A 2019/2020-as tanév bizonyára emlékezetes marad mindenki számára.  Nagy változások következtek be az életünkben, ilyen furcsa „iskolába járást” eddig még nem tapasztaltunk meg. Néhány nap leforgása kellett áttértünk a digitális oktatásra.

Mivel ti még most is kollégisták vagytok, mi sem hagyunk magatokra benneteket. Ahogy már eddig is megszokhattátok a kollégiumban, továbbra is segítséget nyújtunk a tanulásban és minden másban. 

Ti döntitek el, hogy éppen melyik tantárgyban kell segítség, vagy azt, hogy mikor, melyik pedagógustól kéritek azt.

Az alábbi táblázatban összefoglaltuk nektek téma szerint, hogy ki miben mikor tud segíteni.

Kérjük, forduljatok hozzánk, keressetek meg minket! Nyilvánossá tesszük valamennyi kollégiumi nevelő elérhetőségét az alábbi táblázatban, megjelölve azokat a műveltségterületeket, amelyekben segítséget kérhettek.

Használjátok ki okosan ezeket a lehetőségeket, amelyek a rendelkezésetekre állnak.

név

Elérhetőségük hétköznap 12.00–18.00 között

Miben tud segíteni?

Támogatott célcsoport

Vincze József

kollégiumvezető

vinczejo58@gmail.com

kollégiumi hivatalos ügyek

 

 

 

bármely tanuló

Heiter Tamás

kollégiumi nevelő

heiter.tamas@gmail.com

történelem-természetismeret

Szabó Ferenc

kollégiumi nevelő

abakert@gmail.com

szakmai tantárgyak-matematika

Zajácz Zoltán

kollégiumi nevelő

zdz66mail@gmail.com

magyar- idegen nyelv

Jó tanulást és sikeres tanévet kívánunk!

***

Kedves Diákok! Tisztelt Szülők!
A holnapi naptól (2020. március 17.) a Kormány 1102/2020. (III.14.) határozata szerint elkezdődik iskolánkban a digitális távoktatás. Ez a diákoktól és a tanároktól is új szemléletet kíván. Ezért kérjük a szülők támogatását, hogy gyermekeik eredményesen teljesíthessék az 2019/2020. tanévet.
Ennek feltétele lesz az e-Kréta rendszer napi szintű követése, és az azon keresztül kapott információk, feladatok teljesítése.
A tananyagokat tömbösítve oktatjuk, ezzel könnyítve a diákok tanulását egy külön erre a helyzetre kidolgozott napirend szerint. Ezt a beosztást a mai napon közzé tesszük az e-Kréta felületén, a honlapon és az iskola közösségi oldalán.
A számonkérés módját minden pedagógus egyénileg határozza meg, és állítja össze. Az értékelésekben minden tanulónak kötelessége részt venni, elsősorban informatikai hálózaton, felületen keresztül. Amennyiben nem áll rendelkezésre ehhez megfelelő eszközük (okostelefon, táblagép, számítógép), kérjük, jelezzék felénk.
Amennyiben a tanulókat nem tudjuk értékelni, osztályozóvizsgán kell részt venniük, hogy eredményesen zárhassák a tanévet.
Mindenkinek erőt, kitartást kívánunk ebben a nehéz helyzetben.
Vigyázzunk magunkra!

***

Beiskolázási sorrend a 2020/2021-es tanévre felvehető létszámokkal

Tavaszi szünet: 2020. április 9 – április 14.

Szakmák Éjszakája rendezvényünkre 2020. április 3-án, pénteken 12:00 és 20:00 óra között várjuk az érdeklődőket: 

https://drive.google.com/file/d/1vyuGvvGEYnFn0jQ0G6O0poa-jr7gxOkR/view?usp=sharing

Megemlékezés a ’48-as forradalomról: Ünnepségünket 2020. március 13-án, pénteken 7:45-től tartjuk a seregélyesi művelődési házban. Kérjük a tanulókat, hogy az alkalmon ünneplő öltözetben jelenjenek meg.

– A 2019/2020. tanév első félévének vége: 2020. január 24. A félévi értesítőket január 31-ig osztjuk ki a tanulóknak, és legkésőbb február 7-ig kérjük a szülő aláírásával visszahozni.

– FELVÉTELIZŐKNEK!  Iskolánk OM száma: 030232

                                            Telephely kódja: 004

– A 2020 szeptemberétől indítandó szakjainkról bővebb információt a ‘Képzéseink‘ menüpontban találhat. Az érettségire épülő képzésekre, valamint másodszakmára jelentkezés augusztus 25-ig, munkanapokon 8:00-12:00 között lehetséges.

Technikum Technikusképzés Felnőttoktatás
5 évfolyamos, érettségivel zárul 2 évfolyamos 2 évfolyamos
Mezőgazdasági gépésztechnikus
Képzés kódszáma: 0009
Mezőgazdasági gépésztechnikus
(OKJ 54 521 05)
szombati oktatási napokon 

     
Szakképző iskola   Másodszakma
3 évfolyamos, szakmunkásvizsgával zárul   2 évfolyamos
Mezőgazdasági gépész
Képzés kódszáma: 0006
Hegesztő

Képzés kódszáma: 0007
Gyártósori gépbeállító

Képzés kódszáma: 0008

(OKJ 34 521 08) 

 

(OKJ 34 521 06)

 

(OKJ 34 521 05)

Mezőgazdasági gépész

(OKJ 34 521 08)

 

 

 

E-Kreta elektronikus ügyintézés általános szabályaival összefüggő ügyfél tájékoztató 2019

A Seregélyesi Mezőgazdasági Gépész Szakképző Iskola Tanulóiért Alapítvány, mint kettős könnyvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 2018 éves beszámolója és közhasznúsági melléklete.

– Integritás szakértő elérhetősége: Törteliné Bányai Tímea. Tel: 20/374-8324. Email: integritas@entz.hu

– Köszönjük az adó 1% felajánlását minden kedves adakozónak.


A 2019/2020-es tanév munkarendje:

https://drive.google.com/file/d/1RzzG-ZimOS4N9WJR6pFr6L-9FdbKZ8zN/view?usp=sharing

– Iskolánk mobiltelefonon is elérhető, a 30/184-9532-es telefonszámon.

– A fenti menüben megtalálható az elektronikus ellenőrző (E-ellenőrző) elérhetősége. A felhasználónévnél a tanuló 11 jegyű oktatási azonosítóját kell megadni, a jelszóhoz a születési dátumot kell beírni kötőjelekkel (például 2016-09-01).

– Iskolánk sikeresen elnyerte 2020. augusztus 31-ig az ÖKOISKOLA címet !

– Az iskolánk szakmai képzései iránt érdeklődőket tájékoztatjuk arról, hogy a módosított jogszabály lehetővé teszi, hogy a tanulók 25 éves korig iskolarendszerű, államilag finanszírozott, nappali tagozatos képzésben szerezzenek szakmát. Egyúttal lehetővé vált, hogy második szakképesítést is szerezzenek hasonló feltételekkel.A jelentkezési korhatárok természetesen módosultak: jelentkezni 23 éves korig lehet (A jelentkező a képzés megkezdéséig nem töltheti be a 24. életévét).

– A Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) által kiadott Vizsga Sikerességi Mutató (VSM) 2019 3. negyedévre ”B” kategóriából iskolánkra lebontva: elmélet – 37,5%, 4. negyedévre: elmélet – 50%.