Javítóvizsga 2020

A javítóvizsgák 2020. augusztus 25-én (kedden) 8:00-kor kezdődnek.

Balogh Ádám

Mezőgazdasági ismeretek 9. évfolyam javítóvizsga:

A javítóvizsgára hozzátok magatokkal a füzeteteket az éves jegyzettel, növénytan+tételek!

A számonkérés a tételekből lesz 1-7-ig, valamint növénytanból.

Informatika: 9. -10. évfolyam javítóvizsga:

Gyakorlati feladatvégrehajtás lesz Microsoft Excel, Word, PowerPoint programokkal, kiegészítve internetes kereséssel. Elméleti anyagként a kettes számrendszerről kiadott vázlatot várom el.

Matematika 10. évfolyam javítóvizsga: (számológép (!!) használható)

Az év során gyakorolt komplex gazdasági szöveges feladatokból lesz a vizsga, melynek szerves részét képezi a százalékszámítás, arányok, terület-kerület számítás, mértékegység átváltás.

Szakmai számítás 10. évfolyam javítóvizsga: (számológép (!!) használható)

Löket-összlökettérfogat számítás

Indikált- és effektív teljesítmény számítás

Sor-és tőtáv számítás

Felszerelhető csoroszlyák száma

A növénytermesztés vetőmagszükséglete

Növényvédelem: szórófej kiválasztása, haladási sebesség, szórásmennyiség

Öntözés: folyadékáram, szivattyúk hajtásának teljesítményigénye

A fenti témakörökből lesznek számítási feladatok. A képletek, fogalmak és jelölések pontos ismerete szükséges a sikeres megoldáshoz!

Classroomban az anyag és a gyakorlófeladatok majdnem egésze megtalálható informatikából, mezőgazdasági ismeretekből, matematikából, szakmai számításokból!! A többit a füzetben keressétek!

.

Balogh Zoltán

Hegesztés

Hegesztés feltételei.

Hegesztés fogalma.

Hegesztési alapfogalmak.

Hegesztési eljárások csoportosítása.

Hegesztés eszközei, berendezései és védőfelszerelései.

Hegesztési Biztonsági Szabályzat (HBSZ) felépítése tartalma, értelmezése.

Fémek hegeszthetősége.

Hegesztési helyzetek értelmezése.

Varratképzési ismeretek az MSZ EN ISO 6947 szerinti szabvány alapján. Hegesztés rajzi jelölése, alap és kiegészítő jelek.

.

Nyikosné Kő Regina

Német nyelv

„Az írásbeli részhez a tankönyv és munkafüzet 5-8. leckéig segíti a felkészülést.

Ezekhez a leckékhez kapcsolódóan találkozhat a vizsgázó olvasott szöveg értése, hallott szöveg értése, nyelvhelyesség és íráskészség feladatokkal.

A szóbeli részhez tartozó társalgási témák és szerepjátékok listája a következő:
Témák: Család (Meine Familie),
Napirend (Mein Tagesablauf), Lebensweise von Ungarn (Magyarok életmódja), Lakhelyed látnivalói (Sehenswürdigkeiten von deinem Wohnort)
Szerepjátékok: Mozi meghívás visszautasítása, meghívás máshova (Einladung), Jelentkezés a nyelviskolába (In der Sprachschule)

A szóbeli részben vagy önállóan kell kifejtenie a vizsgázónak az adott témához a gondolatait idegen nyelven, megadott szempontok szerint, vagy a szerepjáték során a vizsgáztatóval kell eljátszania a szerepet adott instrukciók mentén.

A szóbeli részhez is a tankönyv ide tartozó részei nyújtanak segítséget a felkészülésben.”

.

Pillingné Gégény Edina

Angol nyelv – levelező tagozat

Szóbeli része:

 1.  Technology
 2.  Holidays
 3.  Shopping
 4.  Public transport
 5.  Free time
 6.  Fashion and clothes
 7.  School
 8.  Meals and eating out
 9.  Daily routine
 10.  Weather and seasons
 11.  City life vs village life
 12.  Illnesses

Írásbeli része:

Baráti levél megírása és egy Reading task

.

Menyhártné Gáspár Ildikó

Matematika

A feladatok megnyithatók PDF formátumban a lenti linkre kattintva.

.

Cseh Bognár Sándor

10/A Mezőgazdasági munkagépek elmélet

 1. Gépcsoport fogalma, mezőgazdasági erőgépek, munkagépek, kapcsoló szerkezetek
 2. Talajművelés alapműveletei és gépei
 3. Az eke munkája, barázdaszelet geometriája, a szántás célja, ekék csoportosítása
 4. Az ekék munkájával kapcsolatos agrotechnikai és műszaki követelmények
 5. Ekék munkavégző és kiegészítő szerkezeti egységei, azok feladata és típusai
 6. Függesztett ekék szerkezeti felépítése, beállításai
 7. Félig függesztett ekék típusai, szerkezeti felépítése, beállítása
 8. Váltvaforgató ekék jellemző, alkalmazási területei
 9. Különleges ekék, alkalmazási területei
 10. Szántási módok, szántási hibák, azok okai és elhárítása
 11. Tárcsás talajművelő gépek munkája, csoportosítása, alkalmazási területei
 12. Tárcsalevél jellemzői, tárcsatag szerkezeti felépítése, X és V elrendezésű tárcsák jellemzői
 13. Függesztett és vontatott tárcsák szerkezeti felépítése, beállítása
 14. Tárcsás talajművelő gépek karbantartása, üzemeltetésének szabályai, munkavédelmi előírások
 15. Ásóboronák feladata, alkalmazási területe, szerkezeti felépítése
 16. Talajlazító munkagépek csoportosítása, művelési mélységük, alkalmazási területük
 17. A boronák feladata, csoportosítása, alkalmazási területe
 18. Hengerek feladata, csoportosítása, alkalmazási területe
 19. Talajmaró, munkája, alkalmazása, szerkezeti felépítése, beállítási feladatai
 20. Sorközművelő kultivátorok, feladata, alkalmazási területe, művelőszerszámai
 21. A sorközművelő kultivátorok szerkezeti felépítése, beállítása, üzemeltetésének szabályai
 22. Kombinált talajművelő gépek feladata, előnyei, alkalmazási területe, Különleges talajművelő gépek
 23. Könnyű- és nehéz magágykészítő kombinátorok szerkezeti felépítése, beállítása, üzemelésük szabályai
 24. Növényi tápanyagok csoportosítása, jellemzői
 25. Szervestrágya-szórókkal szemben támasztott agrotechnikai és műszaki követelmények
 26. Szervestrágya-szóró gépek csoportosítása, Hígtrágya kijuttató pótkocsik típusai, jellemzői, alkalmazási területei
 27. Kompresszoros tartálykocsi szerkezeti felépítése, működése, üzemeltetése, kiszórt mennyiség változtatásának lehetőségei
 28. Rotációs kompresszor szerkezete, működése
 29. A hígtrágya kijuttatásának módjai, eszközei
 30. Istállótrágya-szóró gépek csoportosítása, alkalmazási területei
 31. Istállótrágya-szóró pótkocsi szerkezeti felépítése, működése, kiszórt mennyiség változtatásának lehetőségei
 32. Istállótrágya-szóró pótkocsik szóró- és anyagtovábbító szerkezetei, meghajtási módjai
 33. Istállótrágya-szóró pótkocsi karbantartása, beállítása, üzemeltetésének és munkavédelmének szabályai
 34. Műtrágyaszóró gépek csoportosítása, alkalmazási területe
 35. Műtrágyaszóró gépek általános szerkezeti felépítése, Szórószerkezet típusok műszaki jellemzői, működési elvei
 36. Függesztett és vontatott műtrágyaszóró gépek szerkezeti felépítése, kiszórt mennyiség beállítása, üzemeltetésük szabályai
 37. Műtrágyák kezelésének gépei, eszközei, Folyékony műtrágyák kijuttatása
 38. A vetés jellemzői, vetési módok, vetőgépek csoportosítása
 39. Gabonavetőgépekkel szemben támasztott agrotechnikai- és műszaki követelmények
 40. Gabonavetőgépek vetőszerkezeteinek szerkezeti felépítése, működési elve, kivetett magmennyiség változtatása
 41. Sornyitó szerkezetek típusai, alkalmazási területei
 42. Nyomjelző szerkezet feladata, kialakítása, beállítása
 43. Mechanikus vetőszerkezetű gabonavetőgépek beállítása, karbantartása
 44. Pneumatikus gabonavetőgépek szerkezeti felépítése, működése
 45. Gabonavetőgépek üzemeltetésének és munkavédelmének szabályai
 46. Szemenkénti vetőgépek feladata, csoportosítása, alkalmazási területe
 47. Szemenkénti vetőgépek általános szerkezeti felépítése
 48. Mechanikus- és pneumatikus vetőszerkezetek szerkezeti felépítése, működése, tőtávolság változtatásának lehetőségei
 49. Pneumatikus működésű szemenkénti vetőgép szerkezeti felépítése, karbantartása, beállítása, üzemeltetés szabályai
 50. Direktvető gépek
 51. Burgonyaültető gépek feladata, csoportosítása,Szorítóujjas- és merítőkanalas ültetőgépek szerkezeti felépítése, működése, beállítása és üzemeltetésük szabályai
 52. Palántázó gépek feladata, csoportosítása, Szorítótárcsás- és szorítóujjas palántázó gépek szerkezeti felépítése, működése, beállítása és üzemeltetésük szabályai
 53. Az arató-cséplő géppel betakarítható szemestermények
 54. A kalászos gabona betakarítás technológiája
 55. Arató-cséplő gépekkel szemben támasztott követelmények
 56. Az arató-cséplő gép általános szerkezeti felépítése, működési elve, a termény útja
 57. Az aratószerkezet szerkezeti részeinek működése, beállítása
 58. A cséplőszerkezet feladata, szerkezeti megoldásai
 59. A cséplőszerkezet szerkezeti részei, azok feladata, meghajtása, működése
 60. Cséplőszerkezet állítási lehetőségei, helytelen beállítás következményei
 61. Cséplőszerkezet megoldások, axiális cséplőszerkezet
 62. Szalmarázó ládák feladata, kialakítása, szalmalazító szerkezetek
 63. A tisztítószerkezet feladata, szerkezeti megoldásai, Tisztítószerkezet szerkezeti részei, azok kialakítása meghajtása
 64. A tisztítószerkezet állítási lehetőségei, helytelen beállítás következményei
 65. Az arató-cséplő gép kiegészítő szerkezeti egységei, azok feladata műszaki megoldásai, A szemveszteség ellenőrzése és mérése
 66. Az arató-cséplő gép erőátviteli berendezései, munkavégző szerkezeti egységek hajtása
 67. Arató-cséplő gépek járószerkezetének hajtási módjai, azok szerkezeti megoldásai
 68. Arató-cséplő gépek üzemeltetésének szabályai, Üzemzavar jellegű hibák és azok elhárítása
 69. A kukorica betakarításának módjai és gépei
 70. Csőtörő-fosztó gépek szerkezeti felépítése, működési elve
 71. Morzsolva történő betakarítás technológiája és gépei
 72. A csőtörő adapter szerkezeti felépítése, működése, beállítási feladatai
 73. Az arató-cséplő gép átszerelése és beállítása kukorica betakarításra
 74. A kukoricaszár kezelése, zúzása, aláforgatása
 75. Napraforgó adapterek szerkezeti felépítése, működési elve, beállítása
 76. Arató-cséplő gép átalakítása és beállítása, napraforgó betakarítására
 77. Hüvelyes növények betakarítása, alkalmazott technológiák adapterek
 78. Arató-cséplő gépek üzemeltetésének munka- és tűzvédelmi előírásai
 79. Szemes termények utókezelésének munkaműveletei és gépei, Tisztítás, osztályozás fogalma
 80. Magvak szétválasztásának elvei és eszközei, Rosták csoportosítása, elrendezése, rostaszerkezetek működése
 81. Hengeres triőr feladata, szerkezeti felépítése, működése, beállítása
 82. Válogatószalagok alkalmazási területe, működési elve
 83. Szélcsatornák alkalmazási területe, működési elve
 84. Mágneses magtisztítók alkalmazása, szerkezete, működése
 85. Az összetett magtisztító-gép szerkezeti felépítése, működési elve, beállítása
 86. Szemes termények szárítása, tárolása, Szárítási alapfogalmak, szárítási jelleggörbe
 87. Toronyszárítók szerkezeti felépítése, működési elve ,Mobil toronyszárítók
 88. Kaparóláncos-tálcás szárítók szerkezeti felépítése működési elve
 89. Szemestermény szárítók üzemeltetésének munka- és tűzvédelmi szabályai
 90. Növényvédelmi módszerek és eljárások
 91. A vegyszeres növényvédelem gépeinek csoportosítása,Permetezőgépekkel szemben támasztott követelmények
 92. Permetezőgépek szerkezeti felépítése, a folyadék úja,Tartály, keverők, szűrők feladata, kialakítása
 93. Szivattyúk feladata, típusai, szerkezeti felépítésük, működésük
 94. Nyomásszabályzó, légüst feladata, szerkezeti kialakítása
 95. Permetezőgépek szórókeretei és szórófejei, Cseppképzési módok és szórófejek
 96. Ventillátorok alkalmazási területei, jellemzői
 97. Szántóföldi permetezőgép beállatása, ellenőrzése, üzemeltetésének szabályai
 98. Favédelmi permetezőgép beállatása, ellenőrzése, üzemeltetésének szabályai
 99. Permetezőgépek üzemeltetésének munka- és környezetvédelmi szabályai
 100. Csávázás célja, csávázási módok,Csávázó gépek csoportosítása, alkalmazási területei
 101. Mobil csávázógép szerkezeti felépítése, működése, beszabályozása, üzemeltetésének szabályai
 102. Csávázó gépek üzemeltetésekor betartandó munka- és környezetvédelmi előírások
 103. Öntözés jelentősége, öntözési módok,Öntözőberendezésekkel szemben támasztott követelmények
 104. Öntözőberendezések fő szerkezeti egységei, műszaki jellemzői, szerkezeti felépítése, működése
 105. Szórófejek feladata, billenőkaros szórófejek működése, beszabályozása
 106. Esőztető öntözőberendezések műszaki jellemzői, alkalmazási területi, áttelepítésük
 107. Csévélhető szárnyvezetékes öntözőberendezések szerkezeti felépítése, üzemeltetése, Csepegtető öntözőberendezések
 108. Öntözőberendezések üzemeltetése során betartandó munka- és környezetvédelmi előírások


11/B Mezőgazdasági munkagépek elmélet

 1. Kaszálógépek feladata, csoportosítása
 2. Alternáló mozgású kaszaszerkezet szerkezeti felépítése, működési elve, beállítási- és karbantartási feladatai, Alternáló kaszák alkalmazási területei
 3. Szársértő szerkezetek feladata, szerkezeti kialakítása
 4. Vontatott- és önjáró kaszálógépek szerkezeti felépítése, beállítása, üzemeltetése
 5. Rotációs ellenkéses vágószerkezet alkalmazási területe, szerkezeti kialakítása
 6. Rotációs ellenkés nélküli vágószerkezetek szerkezeti felépítése, működési elve, karbantartása
 7. Függesztett rotációs kaszálógépek szerkezeti felépítése, beállítása, karbantartása, üzemeltetésének szabályai
 8. Vontatott rotációs kaszálógépek
 9. Kaszálógépek üzemeltetésének munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályai
 10. Rendkezelés gépei, munkaműveletek
 11. Kényszerhajtású rendkezelők szerkezeti felépítése, működése, beszabályozása
 12. Talajhajtású rendkezelő szerkezeti felépítése, működése, beszabályozása
 13. Rendfelszedő szerkezetek feladata, szerkezeti kialakítása, alkalmazása
 14. Rendfelszedő pótkocsi szerkezeti felépítése, működése, beszabályozása, üzemeltetésének szabályai
 15. Bálázó gépek feladata, csoportosítása
 16. Kis hasábbálát készítő gépek szerkezeti felépítése, működési elve, a kötözés folyamata, beállítása
 17. Nagy hasábbálát készítő gépek
 18. Változó présterű körbálázók szerkezeti felépítése, működési elve, a kötözés folyamata, beállítása
 19. Állandó présterű körbálázók szerkezeti felépítése, működési elve, a kötözés módjai, beállítási feladatai
 20. Körbála csomagolás gépei
 21. Szecskázásos terménybetakarítás technológiája és gépei
 22. Szecskázószerkezetek szerkezeti felépítése, működése, karbantartása, szecskahossz változtatása
 23. Szecskázógépek, szerkezeti felépítése, beállítása, karbantartása, üzemeltetésének szabályai
 24. Szálastakarmány betakarító gépek üzemeltetésének munka-, tűz- és környezetvédelmének szabályai
 25. A burgonyabetakarítás munkaműveleti
 26. A burgonyaszár eltávolításának módjai és gépei
 27. A burgonya betakarítási technológiák és gépek
 28. Burgonyakiszedő gépek szerkezeti felépítése, működése
 29. Betakarító gépeken alkalmazott szerkezeti egységek, azok feladata, szerkezeti kialakítása, működése
 30. Felszedő-kocsirarakógép szerkezeti felépítése, működése, beállítása, karbantartása, üzemeltetése
 31. Burgonyakombájn szerkezeti felépítése, működése, beállítása, karbantartása, üzemeltetése
 32. Burgonyabetakarító gépek üzemeltetése során betartandó munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások
 33. Burgonyaosztályozás eszközei és gépei
 34. A cukorrépa betakarításának munkaműveletei, technológiái és gépei
 35. Fejezőszerkezetek szerkezeti felépítése, működési elve, beállítása
 36. Kiszedőszerkezetek szerkezeti felépítése, működési elve, beállítása
 37. A cukorrépa betakarító gépeken alkalmazott tisztítószerkezetek
 38. Cukorrépa kombájnok műszaki paraméterei, szerkezeti felépítése, beállítása, üzemeltetése
 39. Kétmenetes betakarító gépek műszaki paraméterei, szerkezeti felépítése, beállítása, üzemeltetési szabályai
 40. A cukorrépa betakarító gépek üzemeltetése során betartandó munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások
 41. Anyagmozgatás munkaműveletei. Mezőgazdasági anyagmozgatása jellemzői, Logisztika fogalma, feladatkörei, főbb területei
 42. A mezőgazdasági anyagmozgató gépek csoportosítása
 43. Pótkocsik csoportosítása, alkalmazási területei
 44. Általános rendeltetésű egy- és kéttengelyes pótkocsik szerkezeti felépítése
 45. Pótkocsik előkészítése üzemeltetésre, napi karbantartása. Pótkocsik üzemeltetésének szabályai, közlekedésbiztonsági- és munkavédelmi előírásai
 46. Speciális rendeltetésű pótkocsik alkalmazási területei, szerkezeti kialakításuk
 47. Folyamatos üzemű szállító- és rakodógépek csoportosítása, alkalmazási területe
 48. Szállítószalagok alkalmazása, szerkezeti felépítése, szállítási teljesítményt befolyásoló tényezők
 49. Szállítócsigák alkalmazása, szerkezeti felépítése, szállítási teljesítményt befolyásoló tényezők
 50. Kaparóelemes szállítóberendezések, serleges felhordók alkalmazása, szerkezeti felépítése
 51. Pneumatikus szállítóberendezések alkalmazási területe, szerkezeti felépítése, működése
 52. Folyamatos üzemű szállító- és rakodógépek üzemeltetése során betartandó munkavédelmi előírások
 53. Szakaszos üzemű rakodógépek csoportosítása, alkalmazási területei
 54. Erőgépre szerelt homlokrakodó gépek szerkezeti felépítése, működtetése, felszerelésük és üzemeltetésük szabályai
 55. Erőgépre szerelt forgórakodó gépek szerkezeti felépítése, működtetése, felszerelésük és üzemeltetésük szabályai
 56. Vontatott rakodógépek szerkezeti felépítése, üzemeltetésük szabályai
 57. Önjáró forgótornyos rakodógépek
 58. Önjáró teleszkópos rakodógépek szerkezeti kialakítása
 59. Rakodógépek üzemeltetése közben betartandó közlekedésbiztonsági- és munkavédelmi szabályok
 60. Anyagmozgató gépek karbantartása és tárolása
 61. Folyadékok mozgatásának eszközei és gépei
 62. Szakaszos üzemű szállító- és rakodógépek üzemeltetése során betartandó munkavédelmi előírások
 63. Állattartási technológiák
 64. Állattartás gépeinek csoportosítása
 65. Abraktakarmányok előkészítésének gépei
 66. Darálók feladata csoportosítása
 67. A kalapácsos daráló szerkezeti felépítése, működése karbantartása
 68. Takarmánykeverő gépek szerkezeti kialakítása, működése
 69. Abraktakarmány kiosztó berendezések
 70. Takarmánykeverő- és kiosztó pótkocsi szerkezeti felépítése, működése, beszabályozása
 71. Nagybála bontó- és kiosztó munkagépek
 72. Az itatás eszközei és berendezései, Önitatók szerkezeti kialakítása, működése, karbantartása
 73. A trágyaeltávolítás gépeinek szerkezeti kialakítása, alkalmazási területei
 74. Hígtrágya eltávolításának technológiája és gépei
 75. Fejőberendezések csoportosítása, szerkezeti felépítése, szerkezeti egységek feladata, működési elve
 76. A fejőgép szerkezeti felépítése, működési elve, karbantartása
 77. Tejkezelés gépei és berendezései
 78. Szelőztető berendezések és ventillátorok, Fűtési rendszerek, hőlégbefúvók
 79. Munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások
 80. Kertészetben alkalmazott erőgépek
 81. Rotációs kapák szerkezeti felépítése, karbantartása, üzemeltetése, Kertészeti talajművelő gépek
 82. Növényvédő gépek, háti- és motoros permetező gépek
 83. Tápkockás palántázó gépek szerkezeti felépítése, működése, beszabályozása, üzemeltetése
 84. Fóliafektető gépek szerkezeti felépítése, működése, beszabályozása, üzemeltetése
 85. Zöldborsó betakarító gépek szerkezeti felépítése, működése, beszabályozása, üzemeltetése
 86. Hagyma betakarítás technológiái és gépei
 87. Uborka betakarítás- és osztályozás gépei
 88. Nyűvőrendszerű zöldségbetakarító gépek
 89. Paradicsom betakarító gépek szerkezeti kialakítása
 90. Farázó gépek szerkezeti felépítése, működése, üzemeltetése
 91. Kertészeti gépek üzemeltetése során betartandó munka- és környezetvédelmi előírások